Om Filofax

Kort historik

Kort historik

Filofax popularitet har under det senaste decenniet gjort att många människor tror att det är ett relativt nytt begrepp. Men dess ursprung går tillbaka så långt som till första världskriget.

År 1921 bildades ett företag i London som marknadsförde och sålde kalendrar till Storbritannien via postorder. År 1930 registrerades varumärket "Filofax", från uttrycket ”file of facts”.

Verksamheten fortsatte att växa och 1987 fanns ett butiksnät bestående av 1250 butiker i Storbritannien. Prestigefyllda butiker i världen sålde Filofax, bland annat Harrods och Harvey Nichols i London, Neiman Marcus och Bloomingdales i USA, Bon Genie i Schweiz, Galleries Lafayette i Paris och Seibu i Japan.

Filofax kalendrar utvecklades från att vara ett enkelt lösbladssystem med dagbok och anteckningsblad till ett oumbärligt planeringsverktyg och en statussymbol på 80-talet.

År 2001 bildades Letts Filofax Group efter det att Charles Letts och Company Limited förvärvat Filofax Group.

År 2012 köptes företaget av HSGP Holdings.

Ingenjörens handbok

Begreppet planeringskalender härstammar från Philadelphia (USA) där en kanadensisk ingenjör, JC Parker, uppfann ett lösbladssystem för att ha tekniska data i en liten pärm, i stället för att bära omkring på stora, överdimensionerade tekniska handböcker. Systemet, som ursprungligen kallades LEFAX, blev en bibel för ingenjörer som kunde anpassa pärmens innehåll efter olika behov vid olika tillfällen genom att sätta in de sidor som behövdes.

Militären

Efter första världskriget ökade användandet av Filofax planeringskalender bland officerare. Genom andra världskriget blev Filofax standard vid Queens Military Academy, Sandhurst och var ett obligatoriskt inköp hos den brittiska armén Staff College i Camberley.

Företagets räddningslina

Tack vare förutseende Filofax-anställd blev varumärket det kända namn det är idag. Grace Scurr anställdes mellan de två världskrigen som tillfällig sekreterare. Som en back up till kontorets arkivsystem, noterade hon alla företagets leverantörer och kunder i sin Filofax, som hon tog med sig hem varje kväll. Detta visade sig vara ovärderligt när företagets lokaler förstördes under blitzen. Grace Scurr kunde bygga upp kontoret igen utifrån sina anteckningar och företaget var tillbaka i näringslivet inom dagar.

80-talets statussymbol

Filofax blev en symbol för de yuppies som gjorde karriär på 80-talet. Att ha mobiltelefoner och snabba sportbilar och en Filofax planeringskalender var ett tecken på framgång för hårt arbetande karriärinriktade människor. Det visade världen att de hade en viktig position som krävde organisation och planering. Karriärister och högtflygande chefer var typiska användarna vid den tiden.

Balanserad livsstil

En ny epok föds och ger en annan syn på prioriteringar och press. Att få mer tid blev viktigare än att tjäna pengar, och att ta kontroll över ditt liv fick det största värdet. Filofax representerade ett komplett och balanserat liv där du skapade tid för dig själv, din familj och vänner, samt tid för arbete och dagliga sysslor. Arbetande mödrar blev förespråkare då de använde sina kalendrarna för att pussla ihop alla aktiviterer.

Papper och elektonik

Eftersom allt fler människor upptäcker fördelarna med att använda papper och teknik sida vid sida, har Filofax utvecklat sitt sortiment till att omfatta elektronik-tillbehör som kalendrar med iPad-hållare och löstagbar ringmekanism, hållare för iPad och iPhone samt foldrar och väskor.